Οι καινοτομίες στα πρωταθλήματα παίδων!

Μια σημαντική καινοτομία περιλαμβάνει η Προκήρυξη Πρωταθλημάτων Νέων και Παίδων για την αγωνιστική περίοδο 2017 – 2018.

 

Η ΚΟΠ όπως και φέτος αλλά και σε προηγούμενα χρόνια, θα διοργανώσει Προαιρετικά Πρωταθλήματα Παίδων U-14 και U-16 αντίστοιχα και με απόφαση που δημοσιοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο, η Ομοσπονδία επιτρέπει συμμετοχή και ομάδων από ιδιωτικές ακαδημίες.

 

Σύμφωνα με την απόφαση που λήφθηκε, μια Ιδιωτική Ακαδημία για να συμμετάσχει στα Προαιρετικά Πρωταθλήματα της ΚΟΠ, θα πρέπει ταυτόχρονα να συμμετέχει και με τέσσερις τουλάχιστον ομάδες στα Πρωταθλήματα Grassroots που διοργανώνει η Ομοσπονδία.

 

Στα πιο πάνω Πρωταθλήματα, επιτρέπεται επίσης η συμμετοχή από τα Σωματεία που βρίσκονται στο Ειδικό Μητρώο Σωματείων ΚΟΠ.

 

Σημειώνεται ότι όσα Σωματεία Α’ και Β’ Κατηγορίας δεν δηλώσουν συμμετοχή στα Παγκύπρια Πρωταθλήματα U-14, U-15, U-16, U-17 η συμμετοχή τους στο Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων U-16 είναι υποχρεωτική και για τα Σωματεία Γ’ Κατηγορίας Προαιρετική.

 

Επίσης όσα Σωματεία Α’ Κατηγορίας δεν δηλώσουν συμμετοχή στα Παγκύπρια Πρωταθλήματα U-14, U-15, U-16, U-17 η συμμετοχή τους στο Προαιρετικό Πρωτάθλημα Παίδων U-14 είναι υποχρεωτική και για τα Σωματεία Β’ και Γ’ Κατηγορίας Προαιρετική.

Προαιρετικό κάτω των 19

H ΚΟΠ στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών Πρωταθλημάτων της, πέραν από τα Υποχρεωτικά και Προαιρετικά Πρωταθλήματα που έχει προκηρύξει, πρόθεση της είναι και η διοργάνωση Προαιρετικού Πρωταθλήματος κάτω των 19 ετών, νοουμένου ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον από ικανοποιητικό αριθμό ομάδων για διεξαγωγή του Πρωταθλήματος.