Μέχρι αύριο οι δηλώσεις συμμετοχής στα Προαιρετικά Πρωταθλήματα Παίδων

Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για δηλώσεις συμμετοχής στα Προαιρετικά Παγκύπρια Πρωταθλήματα Παίδων Κ-17, Κ-16, Κ-15 και Κ-14 είναι μέχρι αύριο Τρίτη 1η Αυγούστου 2017 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται με τα πιστοποιητικά πληρότητας των κριτηρίων και να φέρουν την υπογραφή του Προέδρου, Γενικού Γραμματέα όπως και τη σφραγίδα του Σωματείου.
Σημειώνεται ότι εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής ή/και μη σωστά συμπληρωμένες δηλώσεις συμμετοχής δεν θα ληφθούν υπόψη.